Research

ResearchMin forskning har hittills fokuserat främst på lärande som traditionellt ägt rum utanför utbildningsinstitutionerna med särskilt fokus på svensk folkmusik och extremare hårdrock.


PUBLIKATIONSLISTA (Peer-reviewgranskade texter)


von Wachenfeldt, Thomas; Brändström, Sture & Liljas, Juvas Marianne (2012). Manifesta och latenta ideologier om lärande inom svensk spelmansrörelse på 1920- talet. I: Nielsen, Frede, V.; Holgersen, Sven-Erik & Graabræk Nielsen, Siw (red), Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 13 (pp. 115–130). Oslo: NMH-publikasjoner.


von Wachenfeldt, Thomas; Brändström Sture & Liljas, Juvas Marianne (2013). Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och dess historiska rötter. I: Holgersen, Sven- Erik; Georgii-Hemming, Eva; Graabræk Nielsen, Siw & Väkevä, Lauri (red). Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 14 (pp. 73-89). Oslo: NMH-publikasjoner.


von Wachenfeldt, Thomas 2014. Praxisgemenskap och ideologi bland elever och lärare på en folk- och världsmusikutbildning. I: Derkert, Jacob; Lund, Tobias & Wallrup, Erik (red). Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research/ STM-SJM 96:2 (pp 23-41). Svenska samfundet för musikforskning.


von Wachenfeldt, Thomas 2014. Vi speler inga covers vi e’! – Spelmanslaget som läroplats och dess ideologier. I: Musikk og tradisjon (pp 53-83).


von Wachenfeldt, Thomas & Thorgersen, Ketil (2017). The Becomings of Satanist Musicianship: A study of how Black metal musicians describe their learning processes. I: Varkøy, Øyvind; Kallio, Alexis; Georgii-Hemming, Eva & Pio, Frederik  (red). Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 18. Oslo: NMH-publikasjoner.


Ferm Almqvist, C., Gullberg, A., Hentschel, L., Mars, A., Nyberg, J., & von Wachenfeldt, T. (2017). Collaborative learning as common sense – structure, roles and participation amongst doctoral students and teachers in music education – beyond communities of practice. Visions of Research in Music Education, 29


von Wachenfeldt, Thomas (2018). Folkmusikfältets uppkomst och autonomisering tolkat genom tre kulturfurstars strategier. I: Åkesson, Ingrid (red). PULS: Musik- och dansetnologisk tidskrift, Vol 3, 2018. Stockholm: Statens musikverk.


von Wachenfeldt, Thomas & Thorgersen, Ketil (2019). When hell freezes over. I:  Kallio, Alexis; Alperson, Philip & Westerlund, Heidi (red). Perspectives on Music, Education and Religion: A Critical Inquiry. Helsinki: Sibelius Academy of Music.


von Wachenfeldt, Thomas & Thorgersen, Ketil (2020). ”You who hate God”: Channeling hate through the sound of Lucifer. I: Kallio, Alexis. (red). Difference and Division in Music Education. Abingdon och New York: Routledge.